ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018-12-27

Álláspályázat – pedagógiai asszisztens

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2019. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus munkájának segítése, illetve gondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Pedagógiai asszisztens/Pedagógiai- és családsegítő munkatárs végzettség,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
• 3 hónap próbaidő

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, türelem, tolerancia, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 06-70-363-3498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 401/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu- 2018. december 10.
www.nagyfuged.hu- 2018. december 10.