Választások 2014 – Eredmények

Hírek

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. évi polgármester- képviselő- és nemzetiségi választások eredményét a Helyi Választási Bizottság a következők szerint állapította meg:

 

 

Polgármester: Juhász Jánosné

 

 

Képviselők:

 

Bernáth Tünde

 

Dr. Borbély Gergő

 

Faragó Béla

 

Faragó Gáborné

 

Prezenszki Tibor

 

Saska Imre

 

 

Nemzetiségi Önkormányzat:

 

Csik Dániel (Lungo Drom)

 

Csik Pál (Lungo Drom)

 

Mága József (Lungo Drom)

 

 

A HVB határozatai ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Heves Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással a meghozataltól számított három napon belül a Nagyfügedi Helyi Választási Bizottságnál (3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 15., email: onkormanyzat@nagyfuged.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én (képviselők esetében 16-án) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

 

 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.