Nagyfüged » Csicsergők Óvoda

Csicsergők Óvoda

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda
3282 Nagyfüged
Szabadság út 5.

Telefon:37/325-119
Óvodavezető: Prezenszkiné Urbán Ágnes
Óvodavezető helyettes: Bánkáné Antal Erzsébet

Óvodánk jövőképe
Mi olyan intézménnyé szeretnénk válni, akik a sokszínű tevékenységek biztosításával a gyermekek sokoldalú képességfejlesztését tartják szem előtt.
Ahol a gyermekek jól érzik magukat, saját adottságaiknak és képességeiknek megfelelően pozitív érzelmi hozzáállással oldják meg az adódó helyzeteket, feladatokat, problémákat.
Gyermekeink a nyugodt, szeretetteljes, befogadó nevelésünk eredményeképpen testileg, lelkileg kiegyensúlyozott felnőttekké válnak.

Óvodánk küldetésnyilatkozata

A gyermekek egyéni képességeit felfedezve és megismerve, az eltérő fejlődés ütemét figyelembe véve, meleg, elfogadó légkörben, változatos tevékenységek biztosításával, korszerű szemlélettel, személyiségük kibontakoztatása, pozitív irányú fejlesztése.
Nevelési programunkkal olyan értékeket szeretnénk átadni, melyben minden partnerünk jól érzi magát, ezáltal aktív részese a megvalósításnak.
Óvodánk a családi élet kiegészítésére törekszik, erősítve a meleg, bensőséges biztonságot sugárzó, egymásra figyelő kapcsolatot. Figyelembe veszi a gyermekek és családok eltérő hagyományait.

Ha jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot,
Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát,
Ha terved egy életre szól – embert nevelj!

Óvodánk személyi feltételei

 

Az óvodában dolgozó alkalmazottak száma: 13 fő
Óvodapedagógusok: 6 fő
Dajkák: 3 fő
Egyéb munkakörben (konyhai alkalmazottak): 4 fő
Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma: 6 fő
Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajka: 3 fő
Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállásúak:
szakácsnő 1 fő
konyhai kisegítő 2 fő
élelmezésvezető 1 fő