ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018-12-27

Álláspályázat – óvodapedagógus (3 fő)

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény20/A. alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
  • 3 hónap próbaidő

Elvárt kompetenciák:

  • gyermekközpontúság, tolerancia,
  • önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 06-70-363-3498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 383-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2018. december 10.

www.nagyfuged.hu – 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk.