Ebösszeírás április 20. – május 31. között

Hírek

Nagyfüged Község közigazgatási területén 2021. április 20 – 2021. május 31. napjáig az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § – ában foglaltaknak megfelelően ebösszeírásra kerül sor.

Tisztelt Nagyfügedi Ebtartók!

A tulajdonosoknak és ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitöltenie és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket ISMÉT BE KELL JELENTENI!

Az ebösszeírás során kitöltendő adatlap jelen felhívás mellé egy példányban csatolásra kerül. Amennyiben több adatlapra van szükség, mert a tulajdonosnak több kutyája van, úgy a nyomtatvány letölthető a www.nagyfuged.hu internetes portálról, vagy elvihető Nagyfüged Községi Önkormányzatánál kihelyezett formanyomtatványok mappából a szükséges példányszámban.

Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének fenti határidőn belül nem tesz eleget, az a személy ebenként 30.000.- Ft összegű állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az eb összeírás sikeres lebonyolítása érdekében kérem szíves együttműködésüket!

A kitöltött formanyomtatványt 2021. május 31. napjáig postai úton (3282 Nagyfüged Kossuth L. út 15.), vagy személyesen juttassa el Nagyfüged Községi Önkormányzata elé kihelyezett gyűjtőládába.

  1. május 31. napját követően a Hivatalnak jogában áll ellenőrizni, hogy a bejelentések a valóságnak megfelelőek voltak-e, továbbá, hogy a tulajdonos / ebtartó eleget tett-e törvényi bejelentési kötelezettségének.

Nagyfüged, 2021. április 13.

Dr. Horváth Csilla sk.
aljegyz
ő