ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-03-25

Álláspályázat – óvodapedagógus

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus
büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
gyermekközpontúság, tolerancia
önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 70-363-3498 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-3/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2022. február 28.
www.nagyfuged.hu – 2022. február 28.