Képviselő-testületi ülés 2022-07-27

Képviselő-testületi ülés

When

2022. 07. 27    
16:30

Event Type

MEGHÍVÓ

a 2022. július 27. napján 16:30 órakor

a Nagyfüged Községi Önkormányzat Hivatalos helyiségében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
Napirend:

1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat naperőmű létesítési projekt – egyeztetés a projekt kivitelezéséért felelős személyekkel (szóbeli)
Előterjesztő: Juhász Jánosné polgármester
Előadó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat felelős munkatársa

2. A 2022. évi szociális tüzelőanyag pályázat benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Juhász Jánosné polgármester
Előadó: Juhász Jánosné polgármester

3. Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2/2022. (III.31.) önkormányzati rendelete a nyersanyagnormákról, a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth Csilla aljegyző
Előadó: Dr. Horváth Csilla aljegyző

N a g y f ü g e d, 2022. július 21.

Juhász Jánosné
polgármester sk.