Változások a szociális ellátások terén

Hírek

Tisztelt lakosság!

2012. január 1. napjától jelentősen módosultak a szociális ellátásokra irányadó főbb jogszabályok.
A változások értelmében 2012. január 1. napjától megszűnik az előleg felvételének lehetősége. Az aktív korúak ellátása terén a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (régen: rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás) összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-ára csökken. A helyi lakásfenntartási támogatás megszűnik, a normatív támogatás pedig jegyzői hatáskörbe kerül.

A jogszabályváltozások érintették az ellátások igénybevételéhez benyújtandó kérelem-formanyomtatványokat is. Ezeknek új változatai megtalálhatók a Körjegyzőség menü nyomtatványok pontjában.

Más jellegű, de szintén fontos változás, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat 2012. január 1. napjától már nem a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása, hanem az abasári Integrált Szociális Intézmény látja el.

dr. Molnár Péter
körjegyző