TISZTELT LAKOSSÁG! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

Hírek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint elkészült Nagyfüged község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelet tervezete és Nagyfüged község Önkormányzata a Kormányrendelet 28. § (1) és 43/A. § (6) bekezdései alapján megindította tárgyi dokumentumok államigazgatási véleményezését.

A Településképi Arculati Kézikönyv Nagyfüged teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és településszerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. A Településképi rendelet tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeleteket tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi véleményezésről, bejelentésről, kötelezésről, valamint a reklámok elhelyezhetőségéről szóló rendeletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.
A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete megtekinthetők a település honlapján a „Fontos Információk”-menüpontban. A Településképi dokumentumok véleményezhetőek is, kérjük, mondja el a véleményét, javaslatait!
Véleményét, javaslatát az alábbi címre várjuk:
 elektronikusan a onkormanyzat@nagyfuged.hu email címre,
 postai úton a 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.levelezési címre.
A Településképi dokumentumok a Polgármesteri Hivatalban személyesen is megtekinthetőek.
A véleményeket írásban 2017. december 21-ig lehet eljuttatni, szóban lakossági fórumon lesz rá lehetőség, melyet előreláthatólag 2017. december 12-án fogunk tartani.

Nagyfüged, 2017. december 01.

Juhász Jánosné
polgármester