Temető fejlesztése Nagyfüged községben

Magyar Falu Program nyertes pályázatok

Kedvezményezett neve: Nagyfüged Községi Önkormányzat
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIF/2022)
Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Nagyfüged községben az MFP-ÖTIF/2022 pályázat keretében (3345254174)
Szerződött támogatás összege: 3. 060. 700.,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyfüged Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében a 141/2. helyrajzi számú köztemetőben szeretné a ravatalozó épületét felújítani, illetve egy kegyeleti hűtőt hűtőt kíván beszerezni. A ravatalozó épületének eresz- és homlokdeszkázata elhasználódott, cseréje szükséges. A deszkázat cseréje miatt a tetőfedő anyagot is le kell cserélni az épület széleinél. Az ereszdeszkák cseréje után a fa felület teljes festési munkája valósulna meg. A projekt részét képezi 1 db egyszemélyes kegyeleti hűtő beszerzése is. A tervezett fejlesztés kiegészíti a Magyar Falu Program 2021. évi pályázati támogatásából megvalósítani tervezett fejlesztést, amelynek során a ravatalozó belső terének felújítása valósul majd meg a padló- és csempeburkolatok, a teljes vízvezetékrendszer cseréjével, a belső falak kifestésével. Jelen projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és a pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.