Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása

Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!

nn

Az Étv. 9.§-ban foglalt kötelezettségeinknek eleget téve ezúton tesszük közzé módosított helyi építési szabályzatunkat.

nn

Az új HÉSZ egységes szerkezetben elérhető itt: Kattintson!