Szünidei étkeztetés: tájékoztató és igénylőlap

Hírek

Tisztelt Szülő/ Törvényes Képviselő!

A személyes gondoskodást és gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénybevételükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/B. § – ában biztosított jogkörömben eljárva

tájékoztatom,

hogy Nagyfüged Községi Önkormányzat (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.)

2021. április 1. – 2021. április 6. időszakban – 2 munkanapon keresztül biztosítja a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i) részére a tavaszi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetést.

A tavaszi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez kérem, hogy töltse ki a mellékelt nyilatkozatot és legkésőbb 2021. március 26. napján 12:00 óráig személyesen juttassa el a hivatal előtt kihelyezett gyűjtőládába.

A nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban a Nagyfüged Község Önkormányzati Hivatalának köztisztviselői ügyfélfogadási napokon (Hétfőn, szerdán és csütörtökön 08:00 – 15:30) telefonon állnak rendelkezésére.

A tavszi szünet idején az ebéd erre rendszeresített ételhordóban vihető el a Nagyfügedi Csicsergők Óvodából (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.) minden munkanapon 12:00 – 13:00 óra között a fenti időszakban.

Nagyfüged, 2021. március 08.

Dr. Balázs László jegyző nevében és megbízásából::

Dr. Horváth Csilla

aljegyző sk.

Letölthető dokumentumok: