Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 15. (ÉMO15)


PROJEKT INFORMÁCIÓK

Üdvözöljük az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 15. (ÉMO15)” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Boconád Községi Önkormányzat
Nagyfüged Községi Önkormányzat
Tarnaméra Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 15. (ÉMO15)
A szerződött támogatási összeg: 3 793 238 449 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.15.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00121

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Tarnaméra, Nagyfüged és Boconád településeken jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése nem megoldott. A keletkező szennyvizeket a lakosság zárt és szikkasztó rendszerű szennyvíztárolókban gyűjti. A tárolók ürítése és elszállítása szippantó kocsikkal történik. A települési folyékony hulladék részben a környező szennyvíztisztító telepeken, részben ismeretlen helyen ellenőrizetlenül kerül elhelyezésre.
Mivel a településen a fentiek szerint a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 %-a talajba szivárog.
Jelen projekt keretében kerül kiépítésre az agglomeráció szennyvízelvezető hálózata, valamint az azon érkező szennyvizet befogadó tisztító telepe.

A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA

A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.
Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Tarnamérai szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.
Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét. A terület- és településfejlesztési tervekhez kapcsolódóan a projekt megvalósítása a települések településszerkezet változásához nem vezet.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség

A települések jelenleg sem csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel nem rendelkeznek, ennél fogva a projekt megvalósítása mind műszaki, mind gazdasági szempontból elengedhetetlen.

Szennyvízgyűjtő-hálózat
A csatornázandó területek Tarnaméra, Nagyfüged és Boconád belterülete, az alábbiak szerint:

Tanaméra: *Az elmúlt évben történt telekosztások figyelembevételével.

Nagyfüged: Boconád:

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.


KAPCSOLAT

Boconád Községi Önkormányzat
Kis István polgármester

Nagyfüged Községi Önkormányzat
Juhász Jánosné polgármester

Tarnaméra Községi Önkormányzat
Tímár László polgármester