pályázatok

Álláspályázat – pedagógiai asszisztens

Hírek pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkájának segítése, illetve gondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónap próbaidő

Elvárt kompetenciák:

Gyermekszeretet, türelem, tolerancia, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 06-70-363-3498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2019, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
 • Személyesen: Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 10.

www.nagyfuged.hu – 2019. március 11.

Álláspályázat – pedagógiai asszisztens

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvodaa “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda pedagógiai asszisztensmunkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkájának segítése, illetve gondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, Pedagógiai asszisztens/Pedagógiai-és családsegítő munkatárs,
 • Pedagógus végzettség.Elvárt kompetenciák:

Gyermekszeretet, türelem, tolerancia, megbízhatóságA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 06-70-363-3498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2019. február 05.

www.nagyfuged.hu – 2019. február 05.