ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ:

Álláspályázat – szociális ügyintéző

Hírek pályázatok

Archív tartalom – A beadási határidő 2018. 06. 27-én lejárt

Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
– Határozatlan idejű, közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
– Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
– Heves megye, 3280 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
– A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• közigazgatásban szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, közigazgatás-szervező, vagy államigazgatási főiskolai végzettség,
• Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat – legalább 1-3 év

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Csilla jegyző nyújt, a 06-37-325-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/685/7/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző
• Személyesen: Dr. Horváth Csilla, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el Nagyfüged Község Polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

Dr. Horváth Csilla
jegyző sk.