ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-12-08

Álláspályázat – szakács

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakács feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, szakács,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • Munkájára és önmagára való igényesség, precíz, gondos munkavégzés,
 • együttműködési készség, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2022. december7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt PrezenszkinéUrbán Ágnes nyújt, a 70-363-3498-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2022, valamint a munkakör megnevezését: szakács.
 • Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltésről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt. A pályázatot kiíró intézmény fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:2022. december9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2022. november22.

www.nagyfuged.hu – 2022. november 22.