ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020-08-19

Álláspályázat – óvodapedagógus

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

  • gyermekközpontúság, tolerancia,
  • önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 70-363-3498-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2020. augusztus 4.

www.nagyfuged.hu – 2020. augusztus 4.