ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020-02-24

Álláspályázat – óvodapedagógus

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekközpontúság, tolerancia,
 • önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 70-363-3498-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2020. február 06.

www.nagyfuged.hu – 2020. február 06.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk.