ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-07-05

Álláspályázat – könyvtáros és közművelődési szervező

pályázatok

Nagyfüged Községi Önkormányzataa Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Nagyfüged Községi Önkormányzata Könyvtáros és Közművelődési szervező munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

  • Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  • Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth út 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkatárs feladatai a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A tevékenységét, a helyi civil – és más egyéb együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja. A munkakör ellátásnak célja: a közösségi tér működésének elősegítése, programok szervezése, pályázatok koordinálása, programok előkészítése, valamint a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok, könyvtári programok szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

  • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettség (közművelődési szervező)

•         könyvtáros, közművelődési szervezői munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1 -3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•    végzettséget igazoló okiratok másolata

•    részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával

•     nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Jánosné polgármester nyújt, a 06-37-325-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak a Nagyfüged Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1788/1/2021., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros és közművelődési szervező

•      Személyesen: Juhász Jánosné, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el, Nagyfüged Község Polgármestere.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 07.