ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019-02-26

Álláspályázat – konyhalány

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda konyhalány munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nagyfügedi Csicsergők Óvoda konyháján, a konyhalány munkakörben tartozó feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
• 3 hónap próbaidő

Elvárt kompetenciák:
• munkájára és önmagára való igényesség, pontosság, precizitás,
• jó fizikai állóképesség,
• csapatszellem, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 06-70-363-3498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019, valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2019. február 11.
www.nagyfuged.hu – 2019. február 11.