ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-07-15

Álláspályázat – karbantartó

pályázatok

Nagyfüged Községi Önkormányzat a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet Nagyfüged Községi Önkormányzat karbantartó munkakör betöltésére.

A  munkaviszony időtartama:

 • határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az épületen belüli kisebb karbantartási, javítási munkák elvégzése. Az Intézmény, valamint az önkormányzat további intézményeinek, egyéb ingatlan részeinek és zöldterületeinek rendben tartása.

Bér és juttatások:

A bér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, mezőgazdasági gépkezelő, vagy lakatos,
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2021. július 15. napjától betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Jánosné nyújt, a 37/325-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfüged Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1814/1/2021, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.
 • Személyesen: Juhász Jánosné, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 14.