ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ:

Álláspályázat – gazdálkodási ügyintéző

pályázatok

Archív tartalom – Lejárt határidejű pályázat
Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
– Határozatlan idejű, közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
– Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
– Heves megye, 3274 Ludas, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– A közös hivatal, az önkormányzat és intézményei költségvetésének, beszámolóinak elkészítése, beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása. Kontírozás, főkönyvi könyvelés, MÁK adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartások vezetése. Vagyongazdálkodási feladatok, ÁFA- bevallás készítése. Közreműködik pályázatok írásában, ellenőrzésénél, elvégzi azok pénzügyi elszámolását. Segíti a selejtezés, leltározás elvégzését. Felügyeli a személyi juttatások és az egyéb járandóságok határidőben való folyósítását.

Jogállás, illetmény és juttatások:
– A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola közgazdász, vagy mérlegképes könyvelő,
• közigazgatásban szerzett gyakorlat – legalább 1 – 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz
• szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Csilla jegyző nyújt, a 06-37-325-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/71/3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
• Személyesen: Dr. Horváth Csilla, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el Nagyfüged Község Polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.


Dr. Horváth Csilla
jegyző sk.