ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-10-07

Álláspályázat – élelmezésvezető

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Élelmezésvezetői és a munkaköri leírásban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,
 büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
 munkájára és önmagára való igényesség, pontosság,
 önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz,
 végzettséget igazoló okirat másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló feladószelvény csatolása.
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 703633498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2021 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.kozigallas.gov.hu – 2021. szeptember 20.
• www.nagyfuged.hu – 2021. szeptember 20.