ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-10-24

Álláspályázat – élelmezésvezető

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői és a munkaköri leírásban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető.
 • Képesítés hiányában, az élelmezésvezető képzettség megszerzésének vállalása.
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • munkájára és önmagára való igényesség, pontosság,
 • önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló feladószelvény csatolása.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 70-363-3498 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: