Nagyfüged » 2014. 07. 09

Napi archívum: 2014. 07. 09

Önkormányzati hírek

Lakossági tájékoztató a nyári meteorológiai veszélyekről

Lakossági tájékoztató a nyári meteorológiai veszélyekrőlnnTavasszal és nyáron többen dolgozunk vagy pihenünk a szabadban. A hosszabb és melegebb nappa­lok sokunk számára a szabadságot, a felhőtlen szórakozást jelentik. Ehhez viszont tudnunk kell azt is, hogy nyáron gyakran fordulhat elő heves zivatar, viharos szél, felhőszakadás vagy éppen jégeső, máskor pedig rendkívüli hőhullámok tehetik próbára tűrőképességünkét. A nyári időszak veszélyes időjárási helyzeteiről mindig időben értesülhetnek a televíziók és a rá­diók hírműsoraiból, valamint az inte
etes hírforrásokból, köztük az Országos Meteorológiai Szol­gálat weblapjáról a veszelyjelzes.met.hucímen.nnA meteorológiai szolgálat az élet és vagyonvédelem érdekében a legvalószínűbb veszélyes időjárási eseményekről előbb figyelmeztető előrejelzéseket, majd a bekövetkezés előtt legalább 1-3 órával riasztást ad ki. A minden egyes napra és a következő napra szóló figyelmeztető előrejelzések, valamint a néhány órás időtartamra vonatkozó riasztások során egyaránt három-három veszélyességi szintet különböz­tetünk meg.nnAz első fokozatú, a citromsárgával jelölt időjárási események nem szokatlanok ugyan, de a sza­badban ilyenkor már tanácsos elővigyázatosnak tenni. Célszerű a szokásosnál gyakrabban és alapo­sabban tájékozódni a várható időjárásról.nnA második fokozatú, a narancssárgával jelölt jelenségek már tényleges károkhoz vezethetnek, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhatnak. Fontos, hogy ilyenkor már rendszeresen tájé­kozódjanak az időjárás alakulásáról. Kövessék a média által közvetített tanácsokat, és a hatóságok utasításait.nnA harmadik fokozatú, a pirossal jelölt veszélyes események már komoly károkat okozó, sok eset­ben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek lehetnek. Ilyen veszélyjelzés esetén legyenek nagyon körültekintőek, vigyázzanak saját maguk és szeretteik biztonságára, valamint az értékeikre. Folyamatosan kísérjék figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessék a hatóságok utasításait, és húzódjanak biztonságos helyre. Amennyiben a nyári időszak veszélyes időjárási jelenségeinek hatásai azt szükségessé teszik, a ka­tasztrófavédelem közérdekű közleményt tesz közzé a médiában.nnCélszerű magatartási formák szélvihar eseténnn
nn

  nn

 • Folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést, hogy időben felkészülhessen.
 • nn
  nn

 • Vihar esetén az egyik legnagyobb veszélyt a szél által sodort kisebb-nagyobb tárgyak, például letört faágak, téglák, a tetők különböző elemei, televíziós antennák jelentik, ezért igyekezni kell valamilyen épületben menedéket keresni.
 • nn
  nn

 • Vihar ellen csak a szakszerűen megépített kő, beton, tégla vagy egyéb, ellenálló anyagból ké­szült épületek nyújtanak kellő védelmet.
 • nn
  nn

 • A lakóépületben az ajtókat és ablakokat be kell csukni, a redőnyt le kell ereszteni, az ablakok fatábláit be kell csukni (ha vannak ilyenek). Amennyiben egyik sincs, úgy célszerű az ablak elé húzni a függönyt, ez ugyanis némileg felfogja a szilánkokat, ha a vihar betö
  é az üveget.
 • nn
  nn

 • A lakásban mindig az ablaktól legtávolabbi, a legvastagabb falakkal határolt részen kell elhe­lyezkedni, távol a fűtőrendszer csővezetékétől, radiátoroktól, és más, nagyobb fémtárgytól.
 • nn
  nn

 • Az elektromos berendezések fali csatlakozóit célszerű kihúzni, és fel kell készülni az esetleges áramkimaradásra.
 • nn

nn
nn
nn

  nn

 • Áramszünet esetén elektromos kézilámpa vagy gázlámpa használható. Nyílt lánggal működő világító eszköz (például gyertya, mécses vagy fáklya) nem alkalmazható, mert a huzat elsodor­hatja a lángot.
 • nn
  nn

 • Vihar hatására gyakran megrongálódnak az elektromos vezetékek. Készüljön fel erre az esetre is! Tartalékoljon ivóvizet áramszünet idejére, az energiaszolgáltatás megszakadása ugyanis a vízellátás szüneteltetését is eredményezheti.
 • nn
  nn

 • Ha a szabadban tartózkodó személy nem képes fedett helyre menekülni, kiemelkedő építmé­nyektől, fáktól, nagyobb fémtárgyaktól, elektromos vezetékektől távol helyezkedjen el, ezekbe ugyanis könnyen belecsaphat a villám. A legcélszerűbb valamilyen terepmélyedésben, gödörben meghúzódni, ezzel ugyanis csökken a szél nyomásának kitett testfelület, és így az elsodrás ve­szélye.
 • nn
  nn

 • Egyéb lehetőség híján legcélszerűbb szélirányban a földre hasalni, vagy a földre ülve fejünket összefont karjaikkal megvédeni. Ez a megoldás csökkenti a szélnek kitett testfelületet és a vil­lámcsapás veszélyét. Jégeső esetén összehajtott ruhadarabbal vagy összefont karjaikkal óvhatjuk fejünket a sérüléstől.
 • nn
  nn

 • Gépkocsival utazva a legcélszerűbb fáktól, elektromos vezetékektől, épületektől, magas tár­gyaktól távol az út szélén megállni. A szél ugyanis nehezebben sodorja el az álló, mint a mozgó járművet. A gépkocsi karosszériája akkor is megvédi a benne ülőket, ha azt a szél felborítaná, egy esetleges villámcsapás esetén a jármű fém alkatrészei elvezetik az elektromosságot, így megóvják a benne tartózkodókat az áramütéstől, de az utastérben található fém részeket ne érintsük meg. Egyéb esetben a járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
 • nn
  nn

 • Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.
 • nn
  nn

 • Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
 • nn
  nn

 • Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
 • nn

nn
nn
nn

  nn

 • Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött összefüggő vízfüg­göny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!
 • nn
  nn

 • Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk. A háziállatokat zárjuk be.
 • nn
  nn

 • A ház kö
  yékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak.
 • nn
  nn

 • Üzletek kihelyezett reklámtábláit rögzítsük vagy vigyük be az üzletbe. A nagy erejű szél elso­dorhatja azokat, ezáltal komoly sérüléseket okozhatnak.
 • nn
  nn

 • Szabadtéri rendezvényeken tartsuk be a szervezők utasításait.
 • nn
  nn

 • Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül!
 • nn

nn
nnVédekezés villámcsapás ellen
nn

  nn

 • Ha nagy villámlással járó vihar közelít vagy kap el minket, húzódjunk be valahová (ne magá­nyosan álldogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy egy üzlet.
 • nn
  nn

 • Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg.
 • nn
  nn

 • Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket, kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat.
 • nn
  nn

 • Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket.
 • nn
  nn

 • Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag szigetelőrétegre állunk (száraz kő, ruhanemű).
 • nn
  nn

 • Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.
 • nn

nn
nnCélszerű magatartási formák özönvízszerű eső esetén nnA károk csökkentésének lehetőségeinn
nn

  nn

 • A vízelvezető árkok és átereszek karbantartása, rendszeres tisztítása megkönnyíti a víz termé­szetes úton történő mielőbbi eltávozását.
 • nn
  nn

 • Meg kell oldani az épületek tetőzetéről a csapadékvíz elvezetését, és az épületek falaitól, illetve alapjától való távoltartását.
 • nn
  nn

 • A talajszint alatti tárolóterek, pincék, garázsok bejáratának kiképzését úgy kell megoldani (eset­leg utólagosan), hogy 10-15 centiméter magasságú víz ne tudjon behatolni. Ezek a helyiségek szükség esetén homokzsákokkal is megvédhetők az elöntéstől.
 • nn
  nn

 • Azokban az épületekben, amelyek járószintje nem, vagy csak kis mértékben magasabb, mint a talajszint, és fennáll a vízbetörés veszélye, mindenféle vegyszert, mérget, permetezőszert olyan magasan kell elhelyezni, hogy az esetleg behatoló víz ne tudja elsodo
  i, illetve feloldani azokat.
 • nn

nn
nnMit tegyünk?nn
nn

  nn

 • A legfontosabb feladat a víz elvezetése. Ennek érdekében figyelemmel kell kísé
  i az elvezető csato
  ák és átereszek állapotát, szükség szerint el kell hárítani a víz útjába került akadályokat. Amennyiben a felgyülemlett csapadékvíz elvezetése gravitációs úton nem oldható meg, és lehe­tőség van annak átemelésére, az időjárás-előrejelzés pedig indokolja ezt, úgy meg kell kezdeni a szivattyúzást.
 • nn
  nn

 • Célszerű mindazon tárgyak rögzítése, amelyeket a víz elsodorhat. Ez történhet lesúlyozással vagy a talajhoz történő rögzítéssel.
 • nn
  nn

 • Ha a szabadban végzett munkálatok során elengedhetetlen elektromos berendezések (gépek) használata, azokat mindig a legnagyobb elővigyázatossággal kezelje, tekintettel a fokozott áramütés-veszélyre.
 • nn

nn
nn
nn

  nn

 • Fokozott óvatossággal közlekedjen a víz alatt álló területen akkor is, ha az elöntés csak néhány centiméter. A víz alatt ugyanis – láthatatlanul – gödrök, éles, hegyes tárgyak lehetnek, amelyek balesetet okozhatnak.
 • nn
  nn

 • Víz alá került területen csak különösen indokolt esetben kísérelje meg a gépkocsival történő közlekedést. Fel kell készülnie a jármű azonnali elhagyására, ha a vízszint emelkedik, vagy el akarja sodo
  i a gépkocsit. Figyelembe kell vennie, hogy bizonyos vízmagasság felett a sze­mélygépkocsi nem képes haladni, és irányíthatatlanná válik.
 • nn
  nn

 • A vihar elmúltával meg kell vizsgálni a lehetséges veszélyforrásokat. Alaposan szemügyre kell venni a fákat, és a veszélyesnek ítélt ágakat le kell vágni. A hosszabb időn keresztül elöntés alatt álló területen lévő fák gyökerei meglazulhatnak és veszélyessé válhatnak. Ezeket ki kell vágni.
 • nn
  nn

 • Az épületek szerkezeti elemeit, elsősorban a tetőszerkezetet és a kéményeket – szükség esetén szakember közreműködésével – meg kell vizsgálni, és a baleseti veszélyforrásokat meg kell szüntetni.
 • nn

nn
nnHŐ;SÉGRIASZTÁSnnA ’90-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatá­sa, azonban az 1990-es éves vége felé ez a trend megváltozott.nn
nn

  nn

 • A globális klímaváltozás a XXI. század egyik legfontosabb kö
  yezeti problémája.
 • nn
  nn

 • A föld felszínének átlaghőmérséklete az utóbbi 25 évben 0,4 °C-kal emelkedett.
 • nn
  nn

 • A klímaváltozás több oldalról veszélyezteti az emberi egészséget: károsítja a kö
  yezetet, az ekoszisztémát, a gazdaságot és a társadalmat
 • nn
  nn

 • A klímaváltozás ezen hatásokon túl befolyásolja az élelmiszer biztonságot, megváltoztathatja a betegségek térbeli és időbeli előfordulásának jellemzőit, növeli az extrém időjárási helyzetek, pl. a hőhullámok gyakoriságát.
 • nn

nn
nnA „hőhullám” definíciója: három egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet 26,6°C felett van. Veszélyeztetett csoportokBárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a
nn

  nn

 • csecsemők és a fiatal kisgyermekek,
 • nn
  nn

 • fiatalok,
 • nn
  nn

 • 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vé
  yomásban szenvedők.
 • nn

nn
Hőhullám okozta káros egészségi hatásokMagas hőmérséklet okozta megbetegedések:
nn

  nn

 • bőrkiütés,
 • nn
  nn

 • fáradtság,
 • nn
  nn

 • görcs,
 • nn
  nn

 • hirtelen ájulás,
 • nn
  nn

 • kimerülés,
 • nn
  nn

 • stroke.
 • nn

nn
nnA hőséggel összefüggő betegségek (kivéve a bőrkiütés és a görcs) többnyire lényegi következmé­nyei annak, hogy különböző súlyú elégtelenségek következnek be a hő-szabályozó rendszerben. Rá­adásul számos más, un. prediszponáló tényező felgyorsíthatja a magas testhőmérséklet kialakulását. Prediszponáló tényezők: kor, akklimatizálódás hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag és folya­dékbevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasztás, gyógyszerszedés, mozgáshiány, túlsúly, fárad­ság, alváshiány, hosszú, magas intenzitású edzés, védőruha). Megelőzés lehetőségei célcsoportonként Csecsemők és fiatal kisgyermekekMIT IGYUNKMIT NE IGYUNK
nn

  nn

 • víz, ásványvíz, tea,• kávé, alkohol tartalmú italok
 • nn
  nn

 • szénsavmentes üdítők• magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők
 • nn
  nn

 • paradicsomlé,
 • nn
  nn

 • aludttej, kefir, joghurt
 • nn
  nn

 • levesek
 • nn

nn
nn
nn

  nn

 • Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Lehetőleg éjjel szellőztessen!
 • nn
  nn

 • Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és gyermekét!
 • nn
  nn

 • Csecsemőket, kisgyermekeket á
  yékban levegőztessünk!
 • nn
  nn

 • Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
 • nn
  nn

 • Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli, parkoló autóban!
 • nn
  nn

 • A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is. Mindig kínáljuk őket tisz­ta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó citromos teával a szoptatás után!
 • nn

nn
FiatalokMIT IGYUNKMIT NE IGYUNK
nn

  nn

 • víz, ásványvíz, tea,• kávé, alkohol tartalmú italok
 • nn
  nn

 • szénsavmentes üdítők• magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők
 • nn
  nn

 • paradicsomlé,
 • nn
  nn

 • aludttej, kefir, joghurt
 • nn
  nn

 • levesek
 • nn
  nn

 • Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran hűtsd magad és fogyassz legalább 4 liter folya­dékot! Fontos a só pótlása is!
 • nn

nn
nn
nn

  nn

 • Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a nap égető erejétől!
 • nn
  nn

 • Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordj forró napokon!
 • nn
  nn

 • Bőrtípusodnak megfelelő fényvédő krémmel naponta többször kend be bőrödet! (Ha nagyon világos a bőröd, kék a szemed, használj 10 feletti napvédő faktorú naptejet!)
 • nn
  nn

 • Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
 • nn
  nn

 • Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!
 • nn

nn
65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vé
yomásban szenvedőknn
nnMIT IGYUNKMIT NE IGYUNKnn
nn

  nn

 • víz, ásványvíz, tea,• kávé, alkohol tartalmú italok
 • nn
  nn

 • szénsavmentes üdítők• magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők
 • nn
  nn

 • paradicsomlé,
 • nn
  nn

 • aludttej, kefir, joghurt
 • nn
  nn

 • levesek
 • nn
  nn

 • Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet a forró napokon!
 • nn
  nn

 • A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vé
  yomás betegségben szen­vedők, a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
 • nn
  nn

 • Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
 • nn
  nn

 • Ha van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben!
 • nn
  nn

 • Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben!
 • nn
  nn

 • Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra időzítse a piaci bevásárlást!
 • nn

nn

Published by: