Nagyfüged » január 2011

Heti archívum: január 2011

Egyéb kategória

Általános Iskola

Arany János Általános Iskola
3282 Nagyfüged
Kossuth L. út 9
Telefon:37/325-003

Iskolaigazgató: Kozmáné Derda Edit
Iskolaigazgató helyettes: Bernáth Béláné

A Nagyfügedi Általános Iskola és Napköziotthon 1924-ben kezdte el működését. Az 1909-es évben a községben 3 iskola működött, melyek az elemi iskolák 6 osztályának adtak helyet.
Az új tantermes iskola 1926 november 19.-én nyitotta meg kapuit, a község központjában. Ez az épület ad otthont jelenleg is a tanulóknak, átalakítva, kibővítve a kor elvárásainak megfelelően.
Az 1926-ban átadott szárnyban 5 osztályterem, nevelői szoba, igazgatói iroda és szertárak nyertek elhelyezést. 1985-ben átadott szárnyban még 3 osztályt, egy számítógépes termet és melegítő konyhát alakítottak ki. A szolgálati lakások átalakítását követően újabb osztálytermek nyertek elhelyezést. Az önkormányzat a szükséges feltételeket biztosítja (szemléltető eszközök, számítógépek, audiovizuális eszközök, tanári és tanulói kísérleti felszerelések). További fejlesztésekre pályázati pénzekből van lehetőségünk.
Mára már 12 teremmel, szertárakkal (fizika, kémia, biológia, sport és földrajz), egy korszerű számítógépes teremmel és egy jól felszerelt tornateremmel rendelkezik az iskola. Intézményünk alapfeladata a tanköteles gyermekek általános műveltségét megalapozni, valamint a délutáni napközi otthon ellátásának biztosítása. Az intézményben 8 évfolyamos, két napközis csoport és egy tanulószobai csoport működik. Gazdag kínálati rendszerrel, színvonalas pedagógiai munkával próbáljuk meg vonzóvá, kedveltté tenni iskolánkat.
A célunk az, hogy tanulóink jól érezzék magukat és olyan oktatást kapjanak, amellyel a nyolcadik osztály befejezése után bejuthatnak abba az iskolába, amelyet szüleikkel együtt célként jelöltek meg.
Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a magas színvonalú oktató munka mellett diákjaink kellemes, esztétikus, családias légkörben tölthessék napjaikat. Igen fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek szabad idejüket értelmes és hasznos módon töltsék el. Nevelőink heti több órában tartanak tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokat és szakköri foglalkozásokat.
Tanulóink színvonalas műsorokkal készülnek a községi és az iskolai ünnepélyekre. A családokkal kapcsolatunkat szorosabbra fűzve a szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon túl családlátogatásokon beszéljük meg örömüket és esetleges problémáikat. A vidám, önfeledt szórakozás is részét képezi a szabadidőnek, a Mikulás ünnepség, a Fenyőbál, a Pótszilveszter és a Farsangi bál minden évben jó alkalmat nyújt erre. A korszerűség jegyeit magában foglalva kisebb változásokat vezettünk be 2010-től.
Pályázatot nyertünk integrált pedagógiai rendszer beépítésére. Itt nagy lehetőséget teremtett más iskolák, civil társadalmi szervezetekkel történő kapcsolatok kiépítése. Hagyományt teremtő futóverseny megszervezésére kerül sor a karácsondi és a tarnazsadányi tanulókkal. A helyi CKÖ-vel, nyugdíjas klubbal, óvodával szervezünk minél több közös rendezvényt. Indulunk minél több sport- és tanulmányi versenyen. Ehhez a helyi vállalkozók, szülők is rengeteg segítséget nyújtanak. Velük együtt szokott színvonalassá és vidámmá válni a Karácsonyi készülődési hét, a húsvéti készülődés hete, az egészségnevelési hét és a Gyermeknap.

Az iskola honlapja>>

Önkormányzati hírek

Háborús hőseinkre emlékeztünk

Nagyfügeden nemcsak arra az 57 második világháborúban elesett katonára emlékeztek, akiknek nevét a temetőben felállított emlékmű őrzi, hanem a hétvégén az első világháborúban hősi halált haltak emléke előtt is lerótták tiszteletüket.

CORE_LAN18www.nagyfuged.hu/e107_images/newspost_images/fuged.jpg
nnTovábbi képek a galériábannn

Az ünnepi szentmise után a település vezetése megkoszorúzta a katonák emlékművét, majd Szökő Gréta, aki több hozzátartozóját is elveszítette a világégés során, egy verset szavalt el.
Az ünnepségen Illésfalvi Péter hadtörténész, a Honvédelmi Minisztérium munkatársa hangsúlyozta: ahogy minden magyar katona, a nagyfügedi bakák is mindent megtettek, amire lehetőségük volt, és nem tehetők felelőssé azért a politikai döntésért, amit a fejük fölött hoztak meg.

A megemlékezésen – ahogy minden évben, úgy most is – elhangzott az a költemény, amit egy nagyfügedi katona, Bagi Mihály írt 1945-ben a fronton.

Hírek

Élelmiszert kapnak a rászorulók

Elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülő, három vagy annál több gyermeket nevelő családok számíthatnak a segítségre. Juhász Jánosné polgármester elmondta: második alkalommal segít a karitatív szervezet a község lakóin.
Támogatásra azért is számíthatnak, mert Nagyfüged a halmozottan hátrányos helyzetű települések sorába tartozik. Az élelmiszercsomagok családonként 5 kilogramm lisztet, 3 kiló száraztésztát és vaníliás karikát tartalmaznak.
heol.hu – 2010. október 28. 10:15

Rólunk írták

Új stratégiát dolgoz ki az új vezetés

A szervezet vezetője Ve
yihel Lívia, Gyöngyösoroszi polgármestere lett. Alelnöknek két kollégáját, Juhász Jánosné (Nagyfüged) és Nagy Károly (Gyöngyöstarján) polgármestert választották.
A tisztújításra a szervezet alapszabályzatának jogi rendbetétele kapcsán, valamint az önkormányzati választások miatt volt szükség. Az egyesület tervezi a helyi vidékfejlesztési stratégia átdolgozását és megvizsgálják a szervezet pénzügyi helyzetét.
heol.hu – 2010. december 13. 07:00

Rólunk írták

A szakszervezet jutalma az óvónőknek

Az elismerést hétfőn vehették át az óvónők Szabó Zsuzsannától, a PSZ alelnökétől. Az ünnepélyes díjátadón Juhász Jánosné polgármester megköszönte az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját.
Az Eötvös József-emlékplakettet PSZ-szervezetek, nevelési-oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek kaphatják meg, évente legfeljebb öt jutalmat osztanak ki. Az elismerés elnyerésének feltétele, hogy a nevelési-oktatási tevékenységet végző intézményekben a PSZ-tagok aránya el kell hogy érje a 60 százalékot.

A nagyfügedi óvodában mindennek megfelelnek – tudtuk meg Prezenszkiné Urbán Ágnes szakszervezeti titkártól, aki elmondta: az Eötvös József-emlékplakettet az intézmény közössége eredményes szakszervezeti tevékenységének, valamint oktató-nevelő munkájának elismeréseként kapta meg. Információjuk szerint a megyében más intézmény közössége még nem büszkélkedhet ilyen díjjal.
heol.hu – 2010. december 6. 17:15